úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Střecha jako "Pyramida boha Slunce"

Nejen v novostavbách, ale i při rekonstrukci střechy se vyplatí instalace solárních panelů. Přináší významné úspory při vytápění objektů i okolního příslušenství domu.

Solární systémy pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které lze dále využít buď pro přípravu teplé vody, či pro podporu vytápění objektu nebo ohřev bazénu. Lze s nimi i přitápět v rekreačních objektech či sklenících. Výrobci nabízejí řadu hotových sestav nebo také zařízení podle individuálních požadavků. Úspory dosahují až 100 procent potřebné energie.

Slunce fakturu nepošle

Základem solárních systémů společnosti TONDACH jsou sluneční kolektory KPG1 pro instalaci nad střešní krytinu, nebo KPI1 pro instalaci do střešní krytiny. Zdarma je k dispozici návrh vlastní sestavy. „Slunce vám fakturu nepošle, na dodávku energie od slunce nemá vliv žádné zdražování, či zvyšování DPH,“ uvádí výhody firma.

Dochází tak k využití energetického potenciálu střechy, tedy prostoru, který lze jiným způsobem jen velice těžko zhodnocovat. „Solární systémy pro přípravu teplé vody uspoří v průměru 60 až 70 procent energie potřebné k přípravě teplé vody. V období od dubna do srpna je to do konce až 100 procent energie,“ vyčísluje TONDACH.

Sestavy TONDACH SOLAR přitom dodávají energii bez negativního vlivu na životní prostředí. Jejich provozem lze uspořit stovky tun CO2. Životnost sestavy je více než 30 let, přičemž návratnost investice se pohybuje průměrně mezi osmi až patnácti lety bez případné dotace na pořízení technologie. Za zbývající dobu provozu je tedy možné ušetřit několik desítek či stovek tisíc korun.

V uvedených sestavách jsou použity vysoce kvalitní komponenty renomovaných výrobců. Kvalita je prověřena dlouholetými zkušenostmi s provozováním solárních systémů nejen v České republice. Zařízení lze též kombinovat s dalšími obnovitelnými zdroji tepla. Solární sestavy pracují bezobslužně, spolehlivě a pouze s nepatrnými provozními náklady. V případě, že vysvitne slunce, je celý systém připraven automaticky dodávat energii do objektu. Na sluneční kolektory je záruka sedm let, přičemž jejich instalace nemá žádný vliv na záruku na samotnou střechu.

Integrace do střechy

Sestavy TONDACH SOLAR jsou určeny pro přípravu teplé vody pomocí sluneční energie pro dvě až pět osob. Jak již bylo uvedeno, vybírat je možné ze sestav s kolektory umístěnými nad střešní krytinou, anebo se speciálními kolektory určenými k integraci do střešní krytiny. Dále lze zvolit způsob dohřevu teplé vody ve dnech s nedostatečným slunečním svitem buď pomocí elektrické patrony umístěné přímo v solárním zásobníku, nebo kotlem pomocí druhého výměníku v zásobníku, i v tomto případě lze instalovat navíc i elektrickou patronu.

Kolektor KPI1 je speciálním typem pro montáž přímo do střešní krytiny. Střecha se slunečními kolektory tak tvoří jednolitý celek a nenarušuje design střechy a objektu. Rám kolektoru je ze dřeva, pro instalaci se použije speciální sada obsahující všechny prvky pro upevnění, propojení a oplechování kolektoru. Hliníkový absorber s vysoce selektivním povrchem EtaPlus je spojen s měděným potrubím nejnovější technologií laserového svařování. Dvojlyrový absorber umožňuje jednoduché propojení - jednotlivé kolektory se zapojují sériově horními výstupy. V úvahu přichází instalace dvou kolektorových polí přímo nad sebe s použitím speciálních uchycovacích sad i instalace na výšku.

KPG1 je novým moderním kolektor, který byl navržen s ohledem na co nejvyšší účinnost a výkon při zachování příznivé ceny. Je vyráběn na moderní robotizované lince s minimálním podílem lidské práce. Nová technologie lepení skla bez zasklívacích lišt přináší elegantní vzhled i velkou plochu pro příjem sluneční energie.

Obsahuje rovněž hliníkový absorber EtaPlus, lyrový absorber umožňuje paralelní propojení kolektorů do velkých sérií. Díky malému hydraulickému odporu kolektorů lze použít nízký příkon oběhového čerpadla. Instalace je možná na výšku i na šířku.

Lepší přenos tepla je zajištěn díky dvojité linii sváru s větší styčnou plochou. Kolektor je certifikován dle Solar Keymark.

Energii si lze i „schovat“

„Při optimálním návrhu a provedení solárních systémů se úspory ročních nákladů pohybují až 40 procent u přitápění a 75 procent u ohřevu teplé užitkové vody,“ vypočítává také společnost Mega-Sunshine.  V noci nebo při zatažené obloze může být přitom použit i plynový kotel pro topení. Existuje i možnost v této době topit sluneční energií akumulovanou v době jejího nadbytku do tepelných zásobníků. Tím lze zvýšit úspory za spotřebu energie a celkovou užitnou hodnotu celého zařízení.

Varianta solárního ohřevu vody je technicky a finančně nejméně náročná, zákazník pouze potřebuje kromě níže uvedených obecných technických podmínek tlakový zdroj studené vody a elektrickou energii. Minimální životnost zařízení se udává 25 let. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z počtu obyvatel daného domu nebo bytu. Na každou osobu se počítá 80 litrů TUV na den. Tato hodnota se zaokrouhluje na stovky litrů nahoru, protože jeden kolektor dokáže ohřát za den 150 litrů vody. Z ekonomického hlediska návratnosti zařízení se však doporučuje nepřistupovat k instalaci solárního zařízení pro ohřev TUV menšího než 300 litrů.

Čtyřčlenná domácnost je nejlépe zaopatřena přibližně šesti čtverečními metry plochých kolektorů a jednou akumulační nádrží o objemu asi 300 litrů. Tímto způsobem může dobře vyprojektované zařízení ušetřit za rok až 75 procent energie, potřebné pro teplou vodu.

Přímé a akumulační topení

Solární ohřev bazénu je po technické stránce podobný předchozímu řešení, finančně je ale náročnější vzhledem k většímu počtu potřebných kolektorů. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z vodní plochy bazénu. Předpokládá se, že bazény jsou ode dna a po stranách tepelně izolovány, takže největší ztráty tepla vznikají odpařováním. Účinná plocha kolektorů musí odpovídat 50 procentům plochy hladiny u nekrytých bazénů a 25 procentům plochy hladiny u krytých bazénů.

Technicky a finančně nejnáročnější je solární ohřev TUV a přitápění. Především se doporučuje zateplení objektu a kvalitní okna a dveře. Tím se sníží energetická náročnost objektu, a s tím spojená velikost a výkon zařízení, které je nutné k přitápění objektu v přechodném a zimním období energii získanou za slunečného počasí. Používají se přitom dvě technická řešení založená na přímém a akumulačním topení. V prvním případě se získaná sluneční energie přímo používá k přitápění. Výhodou je jednodušší a levnější systém, nevýhodou neschopnost systému topit v době, kdy slunce nesvítí.

U akumulačního systému se teplo nejdříve shromažďuje v zásobníku a později je dle potřeby využíváno k přitápění. Tato metoda je sice dražší a složitější, ale jeho užitná hodnota je mnohem vyšší. V obou případech se pracuje s hlavním topným zdrojem, například plynovým kotlem, a řídící a regulační systém je společný. Výkon solárního topného systému se navrhuje na 50 až 75 procent maximálního topného výkonu.

Design kontra výkon

Sluneční záření se v panelech nebo kolektorech přeměňuje na tepelnou energii a ta je pomocí teplonosné kapaliny přenášena k místu využití. Správný odvod tepelné energie od solárních kolektorů zajišťuje čerpadlová skupina zahrnující oběhové čerpadlo, regulaci s teplotními čidly pro správnou cirkulaci kapaliny a expanzní nádobu. Teplonosná kapalina cirkuluje mezi kolektory a výměníkem, jenž bývá umístěn uvnitř zásobníku vody.

Nejdůležitější roli v solárním systému mají kolektory, které jsou trubicové nebo ploché. V dnešní době se rozdíly mezi těmito typy zmenšují, přičemž plochý kolektor esteticky předčí trubicový a je jednodušší na údržbu. Na druhé straně trubicový kolektor je výkonnější, což hraje v propočtech velkou roli. Ohřívají vodu na poměrně vysokou teplotu, a to i v zimě za mrazu a nižší intenzitě slunečního světla. Mají menší tepelné ztráty a jejich účinnost je vysoká i v nepříznivých podmínkách. Například pro ohřev vody čtyřčlenné rodiny s vysokou spotřebou teplé vody postačí dva vysoko výkonnostní vakuové trubicové kolektory o velikosti 7,28 m2. Pro ohřev vody a přitápění do 180 m2 užitné plochy domu budou zapotřebí tři vysoce výkonnostní kolektory o velikosti 15,15m2.

Celý solární systém ovládá řídicí jednotka, jejímž nejdůležitějším úkolem je hlídání teploty vody. Pokud požadovaná teplota vody ohřívaná kolektory klesne pod určitý stupeň, automaticky se spustí druhotný zdroj energie, ať již plynový, elektrický kotel nebo kotel na pevná paliva. Záleží přitom, jak je celkový systém nastaven a zapojen. Zákazník si může vybrat podle složitosti z několika řídicích jednotek. Ta může řídit nejen ohřev vody nebo přitápění, ale ohlídá i teplotu vody v bazénu a je schopná vždy reagovat na jakýkoli pokles teploty tak, aby zabezpečila vždy dostatečné množství teplé vody.

Návratnost šest let

Plochý kolektor s jedním m² vyrobí ročně 500 až 570 kWh energie, trubicový 650 až 730 kWh energie. Výkon kolektoru závisí především na teplotě vzduchu a slunečním záření. Jestliže průměrná výtěžnost panelů trubicového kolektoru je tedy zhruba 700 kWh/m² za rok, při velikosti jednoho solárního panelu 5,5 m² (kolektoru s 22 trubicemi) dodá 3850 kWh tepla. Jeden kWh tepla průměrně stojí mezi 1,90 až 2,60 Kč, přičemž záleží, zda se topí elektřinou, plynem, peletami nebo dřevem. Jeden solární panel uvedené velikosti tedy ušetří minimálně 7315 korun.

Například solární set Mega Sunshine II pro ohřev vody se 7,28 m² a 300 litrovou izolovanou akumulační nádrží pro čtyř až šestičlennou rodinu stojí 54 980 Kč plus DPH a ušetří ročně až 13 249 Kč. Při optimální výtěžnosti slunečního svitu a teploty vzduchu a v případě, že se solární systém instaluje svépomocí a tím nevzniknou žádné další náklady, tak při průměrných nákladech ve výši 2,25 Kč pro kWh energie činí návratnost tohoto systému přibližně šest let. Při solárním ohřevu vody a přitápění je úspora ještě vyšší, ale návratnost je vzhledem k výši investice delší.

Petr Bayer

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« září 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce