úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Komíny shazují nadbytečná kila a posilují imunitu

Nová generace komínových systémů se vyznačuje nižší hmotností oproti stávajícím zařízením. Zároveň se zvyšuje jejich požární odolnost.

Komíny jako vrcholový prvek každého objektu se nyní chovají už i jako vrcholový sportovec. Nové metody jim nasadily redukční dietu a vybudovaly účinné svaly k boji s nežádoucím teplem. Výsledkem je bezpečnější zařízení i jeho sjednocení s ostatními prvky exteriéru.

Například americko-polská firma CJ BLOK přichází s tzv. vibrolisovanými  komínovými systémy s moderní výrobní technologií z USA a Německa. V současné době uvádí na trh novou kvalitu, která vychází z vlastností „nové generace“ komínových plášťů z lehkého keramzitu v podílu přibližně 85 procent, zbývající část tvoří písek, cement, voda a plastifikátory. I stávající systémy popsané v článku však mají stále co nabídnout.

Dieta a vypotit

Osvědčená receptura a postup vytváření umožňují výrobu komínových plášťů, které se vyznačují o 30 procent nižší objemovou hmotností, nárůstem tepelného odporu zhruba o 130 procent, požární odolností a pevností v tlaku. Pláště XXI. století z dílny CJ BLOK mají objemovou hmotnost 800 až 850 kg/m³, pevnost v tlaku 5,5 až 7,0 MPa. Skladba surovin a jejich homogenní struktura v celém průřezu výrobku garantuje tepelný odpor R30 a požární odolnost EI 120 minut. Tyto jedinečné parametry jsou dosaženy při tloušťce stěny komínového pláště pouze 40 až 43 milimetrů.

Laboratorní zkoušky systému s kovovou komínovou vložkou bez vložené izolace a pláštěm „nové generace“ prokázaly, že po třech hodinách trvalého působení teploty  700° C uvnitř komínové vložky nedosáhla teplota na vnější straně pláště ani 50° C. Vysoký tepelný odpor garantuje vysokou požární bezpečnost, takže v blízkosti tohoto typu komínového systému mohou být umístěny i hořlavé materiály, například dřevěné konstrukce. Dále je možnost postavit komínový systém bez izolace vnitřní keramické vložky v temperovaném prostoru stavby a dobrá tepelná izolace spalinového kanálu zabraňuje jeho rychlému ochlazení a zvyšuje podtlak uvnitř spalinového kanálu. „Výsledkem je lepší tah komína, omezená tvorba kondenzátu a zlepšuje se účinnost kotle,“ uvádí firma.

Dalším významným přínosem nových komínových plášťů CJ BLOK jsou rozměrové tolerance se statistickou odchylkou +/-0,5 mm. Díky této vysoké rozměrové přesnosti výrobků je možné používat ve spojích tenkovrstvé tmely nebo polyuretanové lepidlo a na rozdíl od tradiční malty. Použití tenkovrstvého tmelu odstraní nebo výrazně sníží tepelné mosty v plášti komínu.

Dalším faktorem, potvrzujícím úroveň nových komínových systémů je výrazné zkrácení doby výstavby. Zkrácení času montáže umožňuje mimo jiné další nový prvek - keramzitové jádro pláště, které současně zajišťuje usazení kondenzační jímky v ose komína. Nahrazuje vyplnění prvního pláště betonem, odpadá čas potřebný na dosažení jeho potřebné pevnosti a vystředění kondenzační jímky. Tento tradiční způsob musel být realizován několik dní před zahájením montáže komína. S využitím všech prvků „nové generace“ komínových systémů CJ BLOK a za použití rychle tuhnoucích tmelů a lepidel je reálné postavit celý komín v průběhu jednoho dne.

I pro pasívní domy

Společnost Eko-komíny zase nyní nabízí třísložkový systém Universal s keramickou vložkou, tepelnou izolací a specifickým systémem zadního větrání. Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami s tloušťkou stěny 20 milimetrů, izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

Mezi hlavní výhody tohoto systému patří skladebná výška komínových tvárnic pouze 250 mm, a tím nižší hmotnost v porovnání s některými jinými typy. Skladebná výška šamotových vložek činí 500 mm, což znamená méně spojů komínového průduchu. Pro nízkoenergetické a pasívní domy je určena možnost založení se sáním nezávislého větracího vzduchu pro zadní větrání. Systém rovněž nabízí variabilní odvod kondenzátu z paty komína kompatibilní s kanalizačním potrubím a řešení dilatace průduchu připojení spotřebiče. Zahrnuje prefabrikované díly nadstřešní části pláště komína se spodním i horním zámkem kvůli maximální odolnosti proti povětrnostním vlivům a krycí desku z lehkého a odolného vibrolisovaného sklovláknobetonu.

Systém je určen především pro komíny suché, s přirozeným tahem a samostatné. Spotřebiče mohou být na plynná, kapalná i tuhá paliva s možností jejich záměny. Světlost průduchu dosahuje 140 až 300 mm.

Dodatečná stavba komína

Spojení designu a techniky v jeden funkční a architektonicky výrazný stavební díl představuje dvouplášťový komínový systém Schiedel TechnoStar ICS, který je vhodný zvláště pro dodatečnou stavbu. Tvoří jej jednotlivé komponenty z nerezové oceli s  průběžnou tepelnou izolací. Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva, pro poslední dva uvedené typy se používá pro podtlakový provoz a s  těsněním i pro přetlak. Pro tuhá paliva je použitelný pro podtlakový provoz, při způsobu provozu s otevřenou spalovací komorou.

 

Přetlakový provoz je možný do přetlaku 200 Pa a s maximální teplotou odváděných spalin 200° C. Pro průměry 80 až 350 mm se používají těsnění v případě plynových spotřebičů ze silikonu, u olejových spotřebičů z vitonu. Vnitřní vložka z nerezové oceli třídy 1.4404 s plazmovým svarem po celé délce zabezpečuje ochranu před korozí a vyhořením sazí.

 

Tepelná izolace poskytuje požadovanou ochranu, přičemž je vyrobena z biovláken a odolává vysokým teplotám. Tloušťka izolace dosahuje 25 mm, vnější plášť komínového systému TechnoStar ICS je z estetické „vysoceleštěné“ nerezové oceli třídy 1.4301 a slouží zároveň jako nosná statická část systému. Metoda spoje pomocí hrdla a spon s dvojitou drážkou zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž, konstrukce spoje vnitřních složek zase zabezpečuje jejich vzájemnou dilataci.

 

Komín a ventilace v jednom

Komín však lze i kombinovat s větracím systémem a dosáhnout tak snížení nákladů na energie. Systém DUO od Schiedela spojuje komínový systém Absolut vhodný pro topení olejem, plynem, dřevem, peletami i jinými obnovitelnými palivy, přičemž druhý průduch slouží pro krb nebo krbová kamna. Další součástí je systém Aera s  nepřetržitým větráním, díky němuž odchází spotřebovaný a vlhkostí zatížený vzduch, aniž by bylo v zimě nutné plýtvat energií v podobě otevírání oken a naopak v létě zamezuje přístupu hluku, pylů a hmyzu.

Výstavbou komína však starosti nekončí. Alfou a omegou je jeho pravidelná údržba. Nejvhodnější dobou k těmto úkonům je po ukončení topné sezóny. Kontrola by se neměla odkládat zejména v případě, jde-li o starší jednovrstvý cihlový komín, který v zimě nejvíce trpí. Podle předpisů platných od roku 2011 je nutné nechat provést kontrolu všech používaných komínů minimálně jednou ročně. Spolu s tím by se měl komín aspoň třikrát ročně nechat vyčistit.

Při kontrole komínu je nutné prověřit jeho nadstřešní i půdní část. „Komín je namáhán nejen spalinami, ale musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům,“ vysvětluje Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. „Právě jednovrstvé komíny tak musejí snášet obrovskou zátěž. Ta se časem může projevit takzvanou degradací spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel,“ upozorňuje. Po zimě je proto nutné tyto komíny prohlédnout velmi důkladně a všechny závady na komínovém zdivu okamžitě opravit. Jestliže se závada na komíně opakuje, mělo by se přistoupit k celkové a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty. „Ta může spočívat například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramického nebo kovového materiálu,“ dodává Vrba.

Údržba zlepšuje výkon i bezpečí

Pravidelná kontrola a údržba komína i kouřovodů se odrazí i na výkonu připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín totiž nejen špatně táhne, ale k vyhřátí prostor je potřeba mnohem více paliva. Neudržované spalinové cesty přitom znamenají riziko požáru a také otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se nemůže prokázat zprávou o kontrole a údržbě, hrozí pokuta až 25 000 Kč. Navíc zanedbání údržby znamená i velkou komplikaci při jednání s pojišťovnou o výši pojistného plnění.

Výsledkem každoroční prohlídky, při níž technik musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po ústí komína a také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek, je zpráva o kontrole. V ní se uvádí podrobné informace o komínu, spalinových cestách, konstrukci domu, provedených či odložených opravách.

Petr Bayer

 

Odběr newsletteru

Aktuality

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« květen 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce