úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Koliba: Výstavbu sociálních bytů lze rychle nastartovat

Na nově vytvořený post náměstka pro stavebnictví na Ministerstvu průmyslu a obchodu nastoupil Jiří Koliba teprve nedávno. I když do „vínku“ nedostal žádné speciální pravomoci, chystá se významně zasadit o oživení sektoru. „V současné situaci považujeme za nezbytné dobudování potřebné veřejné infrastruktury, zejména dopravní, nebo snížení energetické náročnosti budov,“ říká v rozhovoru pro Skypaper Koliba.

 

Projekt „ministerstva stavebnictví“ tedy zatím nevyšel a agenda zůstává rozdělena do několika rezortů. Zefektivní se alespoň vzájemná spolupráce?

České stavebnictví je po organizační stránce skutečně roztříštěno do několika rezortů a nemáme u nás analogicky, jako je tomu třeba na Slovensku nebo v Německu, ministerstvo výstavby a například dopravy či regionálního rozvoje. Nejsem si vědom, že by taková změna kompetenčního zákona byla v souvislosti s nedávnými parlamentními volbami aktuální. Právě z tohoto důvodu je nezbytné spolupráci dotčených rezortů zefektivnit, a to vidím jako jeden ze svých prioritních cílů. Ty se odvozují od konkrétních úkolů, kterými pověří příslušný ministr.

 

Co lze tedy učinit pro obrat v nelichotivém vývoji?

Z hlediska stavebnictví se jedná o vytváření příznivého podnikatelského prostředí (administrativa, legislativa), podporu zahraničních a domácích investic. V současné situaci považujeme za nezbytné dobudování potřebné veřejné infrastruktury, zejména dopravní, snížení energetické náročnosti budov, odbourání zdlouhavého a administrativně náročného procesu přípravy a povolování staveb, důsledné posuzování technickoekonomické efektivnosti investic. Že se nejedná pouze o prázdný slib, je vidět mimo jiné i na zvýšení objemu vyhlášených veřejných zakázek v 1. čtvrtletí 2014.

 

Využijete zkušeností z dřívějšího působení v čele Státního fondu rozvoje bydlení?

Samozřejmě. Například problematika výstavby sociálních bytů je jednou z činností, která může být nastartována relativně rychle a hlavně bez nutnosti čekat na novou legislativu. Vím, že se jedná primárně o záležitost v kompetenci MPSV a MMR, ale i tady MPO hodlá aktivně působit a troufám si tvrdit, že jsme se stali jedním z hybatelů tohoto procesu.

 

Chystá se též mnohamiliardový projekt podpory energetických úspor budov. Můžete jej blíže popsat?

Energetické úspory budov jsou bezesporu velké současné téma, které vede nejen ke snížení spotřeby energie a úspoře nákladů na vytápění, ale je současně významným impulzem pro rozvoj stavebnictví. Jak po kvalitativní, tak kvantitativní stránce. Je to příležitost pro zapojení malých a středních firem, pro zvýšení místní zaměstnanosti a využití místních materiálů. Navíc se jedná o činnosti s vysokým podílem lidské práce a vysokým multiplikačním efektem, což znamená i vysokou míru návratnosti vložených peněžních prostředků zpět jak investorům, tak i státu.

Na financování energetických úspor se mimo MPO bude podílet i MŽP (OP ŽP), SFŽP (Nová Zelená úsporám) a MMR (IROP). Zatím je tento záměr pouze v obecných rysech, podrobnosti si bude prezentovat patrně každý rezort samostatně v rámci jednotlivých operačních programů.

 

Můžete ovlivnit přípravu nového zákon o veřejných zakázkách?

V přípravě jak novely stávajícího, tak i úplně nového zákona o veřejných zakázkách, jsme aktivně zapojeni. Tento zákon je sice v gesci MMR, ale zástupci MPO jsou v pracovních skupinách. S odbornou stavební i právní veřejností komunikujeme poznatky z praxe, tedy z aplikace zákona a zejména ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví se je snažíme prosadit v připravované legislativě.

 

Kdy by mohl tento zákon začít platit?

Co nejdříve. Technická novela stávajícího zákona, předpokládám, že od 1. 1. 2015 a zcela nový zákon bohužel později. Byl bych velmi rád, kdyby tomu tak bylo od 1. 1. 2016. Legislativním plán vlády počítal s předložením věcného záměru nového zákona o veřejných zakázkách v květnu 2014 a v tomto termínu také byl předložen do připomínkového řízení.

 

Hodně se diskutuje také o zákonu o liniových stavbách. Co přinese stavbařům a kdy bude hotov?

Na věcném záměru zákona o dopravních liniových stavbách, který by měl přinést zjednodušení a řád po vzoru Německa či Rakouska, již nějaký čas pracuje Ministerstvo dopravy. Naše MPO pracuje na implementaci Nařízení EU č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, čili liniové stavby energetické. Nyní spolu komunikujeme, zda budeme postupovat každý samostatně se svým speciálním zákonem nebo společně s jedním univerzálním zákonem. Obě řešení mají svá pro a proti.

 

Jak tento zákon omezí někdy nekonečné průtahy s výkupy pozemků?

Prvním krokem ke zrychlení výkupů je malá technická novela zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, která je již ve Sněmovně. Ta řeší navýšení horního limitu výkupní ceny tak, aby byl kupující motivován pozemek prodat čím dříve, tím dráž. V některých případech se také dostane reálná kupní cena na úroveň ceny obvyklé.

Pokud budou oba liniové zákony přijaty v navrhované formě, dojde především k podstatnému zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení, jeho transformací na řízení jednostupňové včetně přímé aplikace vyvlastnění.

Petr Bayer

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« září 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce