úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Stavbou roku obnova Kuksu, tunel, archeopark, trať, stezka a stadion

Kuks
14.10.2016  |  Petr Bayer Aktualizováno: 15.10.2016

V letošním 24. ročníku soutěže Stavba roku zvítězily obnova národní památky Kuksu, tunel Blanka, archeologický park Pavlov, modernizace trati Sudoměřice – Tábor, Stezka v oblacích v Dolní Moravě a rekonstrukce stadionu ve Vítkovicích. V příštím roce bude kromě Stavby roku vyhlášena také Stavba čtvrtstoletí ze všech dosud realizovaných projektů. Soutěž pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Letos se hodnotilo 65 přihlášených staveb, ze kterých bylo vybráno 29 děl do druhého kola. Všechny postupující stavby navštívila odborná porota a z nich nominovala 15 staveb na českém území a 3 v zahraničí. Na slavnostním večeru proběhlo vyhlášení 6 titulů Stavby roku, 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti.

Soutěžící stavby byly různorodé nejen velikostí, ale i svou typologií. Nejvíce přihlášených staveb bylo určeno pro bydlení a komerční využití, dále pro vzdělávání, stejným poměrem se účastnila muzea a kulturní instituce, silně zastoupeny byly i dopravní stavby. Porotci hodnotili i inženýrské stavby, sportoviště, vinařství a budovu pro výzkum. Odborná porota, a nově i Sbor expertů, věnovali pozornost estetickému a prostorovému ztvárnění a umístění do prostředí, architektonickému vyznění. Stejná péče při hodnocení byla věnována i konstrukčnímu řešení, inovativnosti a provedení stavby.

„Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě stavebních prací 50 miliard Kč a o 7 miliard překonala loňský rekord. To představuje pětinu hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce,“ řekl Ing. arch. Jan Fibiger, prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady nadace. „Již od loňského ročníku je vidět významný nástup nových technologií. Jednou z nich je BIM (Building Information Modeling), metoda racionalizace návrhu a realizace stavby pro všechny účastníky stavebního procesu s využitelnou komplexní dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je téměř 22 % z přihlášených děl a dvakrát více než loni. Nová cena Nadace architektury a stavitelství a CZ BIM je proto prvním veřejným oceněním nastupující změny. Je potřeba konstatovat, že tento trend je zatím posouván především soukromou sférou,“ dodal

Zvláštní ceny hodnotí kritéria zdůrazňující hlediska ekologická, energetická, urbanistická, materiálová, ekonomická a podnikatelská, technologická, typologická a společenská a jsou vždy ovlivněny i rozhodnutím partnera soutěže, jenž s danou cenou spojil své jméno. Novinkou spojenou se soutěží Stavba roku je také to, že soutěžící letošního ročníku a tří předchozích, mohou přihlásit výrobky, které použili na svých stavbách do Známky kvality 2017.

Kvalita staveb, architektury a schopnost každoročně takové stavby dokončovat se stala základem programu Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). „Pětiletá integrovaná reference firem a osob, kterou rating představuje, si klade za cíl být doporučením do dalších zakázek a výběrových řízení. Od platnosti nového zákona o veřejných zakázkách se RABF nabízí jako možné nefinanční hodnocení účastníků veřejných soutěží,“ líčí Fibiger. Celkové hodnocení již zahrnulo posouzení výsledků činnosti 669 firem a 755 osob. Přehled k dispozici na www.rabf.cz.

 

Vyhlašovatelé Stavby roku: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF-organizátor soutěže) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) chtějí poděkovat všem účastníkům soutěže a také porotcům a Sboru expertů za jejich usilovnou a náročnou práci.

Díla oceněná titulem STAVBA ROKU 2016

(umístění bez pořadí)

 

 1. Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha

Autor:                        METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s. 

Dodavatel:    Metrostav a.s.

Investor:        Hlavní město Praha

Přihlašovatel:           Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

 1. Archeologický park Pavlov

Autor:            Ing. arch. Radko Květ

Dodavatel:    OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.

Investor:        Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí.

 1. Modernizace trati Tábor – Sudoměřice

Autor:                        SUDOP PRAHA a.s.

Dodavatel:    OHL ŽS, a.s.

Investor:        Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny.

 1. Stezka v oblacích, Dolní Morava

Autor:                        Fránek ARCHITECTS s.r.o.

Projektant:    TAROS NOVA s.r.o.

Dodavatel:    TAROS NOVA s.r.o.

Investor:        Sněžník, a.s.

Přihlašovatel:           TAROS NOVA s.r.o.

Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.

 1. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

Autor:                        David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal

Projektant:    Hutní projekt Ostrava a.s.

Dodavatel:    Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.

Investor:        Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Přihlašovatel:           Statutární město Ostrava

Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.

 1. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

Projektant:    Atelier 4, s. r. o.

Dodavatel:    Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group

Investor:        Národní památkový ústav

Přihlašovatel:           HOCHTIEF CZ a.s.

Titul Stavba roku 2016 udělen: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

 

Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2016

 1. Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy

Místo: Varšava, Polsko

Autor:                        Transprojekt Warszawa: Witold Doboszyńsky. Mosty Gdańsk: Adam Nadolny

Projektant:    Tadeusz Suwara; Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.; Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Investor:        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dodavatel:    Metrostav a. s.

Přihlašovatel:           Metrostav a. s.

Titul Zahraniční stavba roku 2016 udělen: za rozsáhlou 4,65 km dlouhou rekonstrukci páteřní Varšavské komunikace se 46. mosty, pěti mimoúrovňovými křižovatkami a protihlukovým tunelem, realizovanou s velkým uznáním Varšavanů.

 

ZVLAŠTNÍ CENY SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2016

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 1. Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha

Autor:                        METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s. 

Dodavatel:    Metrostav a.s.

Investor:        Hlavní město Praha

Přihlašovatel:           Metrostav a.s.

Zvláštní cena udělena: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

 

Cena Ministerstva kultury ČR

 1. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

Projektant:    Atelier 4, s. r. o.

Dodavatel:    Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group

Investor:        Národní památkový ústav

Přihlašovatel:           HOCHTIEF CZ a.s.

Zvláštní cena udělena: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 1. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany

Autor:                        Ian Bogle

Projektant:    Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP, PBA International Prague, s.r.o. 

Dodavatel:    Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.

Investor:        Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. 

Přihlašovatel:           Metrostav a.s.

Zvláštní cena udělena: za vytvoření ojedinělé, technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.

 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 1. Rekonstrukce zámku ve Svijanech

Autor:                        APRIS 3MP, s.r.o.

Projektant:    APRIS 3MP, s.r.o.

Dodavatel:    SYNER, s.r.o.

Investor:        PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Přihlašovatel:           SYNER, s.r.o.

Zvláštní cena udělena: za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

 1. Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

Autor:                       SUDOP BRNO s.r.o. 

Projektant:    SUDOP BRNO s.r.o.

Dodavatel:    EŽ a EUROVIA - Železnice Desná

Investor:        Svazek obcí údolí Desné  

Přihlašovatel:           Svazek obcí údolí Desné

Zvláštní cena udělena: za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM

 1. Corso Court v Praze

Autor:                        Taller de arquitectura - Ricardo Bofill

Projektant:    EBM Prague s.r.o., CASUA s.r.o.

Investor:        Corso Court a.s.

Dodavatel:    Skanska a.s.

Investor:        Corso Court a.s.

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Zvláštní cena udělena: za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. BIM model byl zpracován jak pro hlavní nosnou konstrukci objektu, tak pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB a to včetně jednotlivých koncových prvků a dále pak pro některé vybrané části interiérů.

 

Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky

 1. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov

Autor:            BFB - studio, s.r.o., CODE, s.r.o.

Projektant:    CODE, s.r.o.

Investor:        Městská sportovní Turnov, s.r.o.

Dodavatel:    sdružení SYNER + BAK

Přihlašovatel: sdružení SYNER + BAK

Zvláštní cena udělena: za významné přispění k posílení sektoru služeb v regionu ideálním prostředím pro zdravé trávení volného času všech generací. To vše je zde architektonicky a stavebně pojednáno atraktivně, moderně a přitom vkusně.

 

Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu

 1. NATURA PARK v Pardubicích

Autor:                        Med Pavlík architekti

Projektant:    PK- projekt s.r.o.

Investor:        Ekocentrum PALETA, z. s.

Dodavatel:    STAKO s.r.o.

Přihlašovatel:           STAKO s.r.o.

Zvláštní cena udělena: za použité unikátní materiály a technologie, které byly vybrány s důrazem na ohleduplnost domu vůči životnímu prostředí. Další hlavní přínos vidíme v účelu využití budovy. Originální architektonické řešení, nízkoenergetický standard a citlivé začlenění do okolní přírody, to vše dělá stavbu výjimečnou.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení

 1. Bytový dům Silvie v Luhačovicích

Autor:                        Lukáš Peniaško, Jaroslav Habarta, Petr Zámečník, Alena Maňáková

Projektant:    LP projekce s.r.o.

Investor:        H&B Stavreal s.r.o.

Dodavatel:    Zlínské stavby a.s.

Přihlašovatel:           H&B Stavreal s.r.o.

Zvláštní cena udělena: za zdařilé architektonické řešení, které podporuje funkčnost a účelné využití jednotlivých prostor domu a bytů. Důraz na detail provedení a vhodný výběr materiálů jsou všude patrné.

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

 1. Park u Rakováčku v Rokycanech

Autor:                        Zdeňka Zymáková, Petr Hlaváček

Projektant:    Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Investor:        Město Rokycany

Dodavatel:    STAVMONTA s.r.o.

Přihlašovatel:           Město Rokycany

Zvláštní cena udělena: v zastavěném území plní plocha parku smysluplně vícero funkcí, které přinášejí městu synergické efekty. Nabízí možnost krátkodobé rekreace a relaxace, je součástí protipovodňové ochrany, zvyšuje biodiverzitu v území a příznivě ovlivňuje mikroklimatické podmínky v sídle. Oceněná stavba je dobrým příkladem skloubení vodohospodářského, krajinářského a architektonického řešení.

 

 

Cena poroty

 1. Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

Autor:                        Marek Tichý, Magdalena Kürfurstová, Jan Tomeš

Projektant:    Tichý & Kolářová s.r.o.

Investor:        Vila Volman k.s.

Dodavatel:    SP Stavební s.r.o.

Přihlašovatel:           Tichý & Kolářová s.r.o.

Zvláštní cena udělena: za citlivou rekonstrukci zdevastované ojedinělé památky funkcionalistické architektury nejen v Česku.

Zvláštní cena ZAHRANIČNÍ STAVBY ROKU 2016

 1. Terminál mezinárodního letiště Strigino

Místo: Nižnij Novgorod, Ruská federace

Architektonický návrh:      HINTAN ASSOCIATES

Projektant:    SIGNY GROUP RUSSIA (ZAO), AED Project, a.s.

Investor:“      Airports of Regions” JSC

Dodavatel:    PSJ, a.s.

Přihlašovatel:           PSJ, a.s.

Zvláštní cena udělena: za kompletní dodavatelské zajištění náročného projektu ve vysoké kvalitě stavebních prací.

 

 

 

Zvláštní cena ZAHRANIČNÍ STAVBY ROKU 2016

 1. Muzeum dějin polských Židů

Místo: Varšava, Polsko

Architektonický návrh: Prof. Reiner Mahlamäki, M.Sc architekt

Projektant:    Architects Lahdelma & Mahlamäki Ltd., Finsko; dílna Kuryłowicz & Associates, Polsko

Investor:        Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko

Dodavatel:    Polimex-Mostostal SA, Polsko

Přihlašovatel: AGC FLAT Glass Czech a.s., člen AGC group

Zvláštní cena udělena: za vysoce inovativní využití v česku vyráběných skel pro špičkovou architekturu.

Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2016

Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary

Zadavatel: Město Karlovy Vary

Zpracovatel: Casua spol. s r.o.,

Autor: Oleg Haman, Aleš Poděbrad GEMO OLOMOUC, s.r.o.

Přihlašovatel: Casua spol. s r.o.

Titul udělen: za metodicky příkladný způsob dokumentace, stanovící regulaci v terénně náročném a historicky i společensky cenném městském útvaru, který dbá o zachování unikátního Genia loci, ale stanoví i jasné podmínky na nezbytný stavební a urbanistický rozvoj celého území.

Cena veřejnosti

Od 8. září do 13. října do 12 hodin hlasovala veřejnost o Cenu veřejnosti.  A vítězem se stala Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích s počtem 24 676 hlasů.

 

 1. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

Autor:                        David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal

Projektant:    Hutní projekt Ostrava a.s.

Dodavatel:    Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.

Investor:        Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Přihlašovatel:           Statutární město Ostrava

Další články k tématu

 

Odběr newsletteru

Aktuality

21.11.2019 Energetické Oskary vyhlášeny, Skypaper ocenil aktivní dům

V pražské Betlémské kapli byly slavnostně předány tituly a další ocenění v již 17. ročníku celostátní soutěže Český…

13.11.2019 Průzkum Skypaper: Stavebnictví nejvíce trápí legislativa a korupce

Firmy opět uvádějí, že stavebnímu sektoru by nejvíce prospěla kvalitnější legislativa, byť oproti loňsku došlo k…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj letos očekáváte ve své stavební firmě?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« prosinec 2019 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Retro Soutěž | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.