Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
 
 
úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Soutěž Stavba roku nominovala domácí a zahraniční projekty

Svatá Hora u Příbrami
22.09.2017  |  Eduard Železný

Soutěž Stavba roku v 25. ročníku vyhlásila 15 nominací v ČR a 3 zahraniční z 52 přihlášených, které budou soutěžit o titul. Udílení ocenění se uskuteční 5. října. Oznamuje to Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

 „Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu – bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá,“ komentuje předsedkyně poroty Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková.

Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně vodní dílo, rekonstrukce radnice s legendou o hodinách, historického centra města s uměleckou řemeslnou prací v jižních Čechách, významného poutního areálu ve středních Čechách, výstavba výzkumného univerzitního centra evropské úrovně, novostavba smart bytů a rekonstrukce industriální budovy před demolicí v Praze, přeměna rodného domu v muzeum v severních Čechách, revitalizace sadů v zóně biotopů a stavební úpravy historické galerie ve východních Čechách, rekonstrukce secesní vily na Vysočině, viadukty ve švýcarském duchu, technologicky i uživatelsky vyspělé firemní sídlo i nejmodernější atletická hala ze Severomoravského kraje a v neposlední řadě unikátní rekonstrukce železničního mostu v Jihomoravském kraji.

Do užšího výběru v soutěži Zahraniční Stavba roku 2017, která reprezentuje schopnosti českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže STAVBA ROKU 2017 (bez pořadí, řazené dle soutěžního čísla)

 1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Projektant:    Aquatis, a.s.

Dodavatel:    Metrostav a.s.

Přihlašovatel:           Metrostav a.s.

Investor:        Ředitelství vodních cest České republiky

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření posledního stupně plavební dráhy s citlivě do přírody včleněnou konstrukcí se zřetelem k architektonickému řešení jednotlivých staveb.

 

 1. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice

Projektant:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Dodavatel:    EUROVIA CS, a.s.

Přihlašovatel:           Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Investor:        Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

 

 1. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově

Autor:            Projektstudio EUCZ s.r.o., Ondřej Klimek, David Kotek

Projektant:    Projektstudio EUCZ s.r.o.

Přihlašovatel:           Projektstudio EUCZ s.r.o.

Investor:        Lumius spol s.r.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky vysoce úsporné budovy se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a kompozici zeleně v interiéru i exteriéru.

 

 1. CIIRC - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze

Autor:            Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.

Projektant:    Technico Opava s.r.o.

Dodavatel:    HOCHTIEF CZ a. s., VCES a.s.

Přihlašovatel:           HOCHTIEF CZ a. s.

Investor:        České vysoké učení technické v Praze

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za velkoryse užité polyetylénové fólie v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.

 

 

 1. Atletická hala Vítkovice v Ostravě

Projektant:    Chválek Ateliér s.r.o.

Dodavatel:    EKKL a.s.

Přihlašovatel:           VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Investor:        VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za působivé použití lepené dřevěné konstrukce se zřetelem k dispozičnímu rozčlenění sportovišť, včetně využití rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.

 

 1. Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

Projektant:    New Visit s.r.o.

Dodavatel:    BAK stavební společnost, a.s.

Přihlašovatel:           BAK stavební společnost, a.s.

Investor:        Statutární město Pardubice

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

 

 1. Smart byty Nové Butovice v Praze

Autor:            Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka

Projektant:    Atelier Smitka s.r.o.

Dodavatel:    Trigema Building a.s.

Přihlašovatel:           Trigema a.s.

Investor:        Trigema a.s.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem k urbanistické a architektonické koncepci souboru.

 

 1. Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Autor:            ATELIER Žiška s.r.o.

Projektant:    ATELIER Žiška s.r.o.

Dodavatel:    Spilka a Říha s.r.o.

Přihlašovatel:           Město Kardašova Řečice

Investor:        Město Kardašova Řečice

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.

 

 1. Kotelna Park Radlice v Praze

Projektant:    AED project a.s.

Dodavatel:    Metrostav a.s.

Přihlašovatel:           Red Group s.r.o.

Investor:        Red Group s.r.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

 

 1. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

Autor:            Hlaváček - architekti s.r.o.

Projektant:    Hlaváček - architekti s.r.o.

Dodavatel:    Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego

Přihlašovatel:           Hlaváček - architekti s.r.o.

Investor:        ŠKODA AUTO a.s.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za oživení a dostavbu původního domu se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a nově pojaté muzejní expozici.

 

 1. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov

Projektant:    EXprojekt s.r.o.

Dodavatel:    sdružení Břeclav most - FIRESTA + AŽD

Přihlašovatel:           FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Investor:        SŽDC s.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého a esteticky velmi působivého mostu pro rychlostní železniční trať.

 

 1. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

Projektant:    akad. Arch. Karel Lapka, akad. Arch. Ing. Kateřina Vávrová

Přihlašovatel:           Město Písek

Investor:        Město Písek

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou pěší zóny kolem historického jádra města se zřetelem k citlivému propojení tradičních a nových prvků městského parteru.

 

 1. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

Autor:            Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák

Projektant:    Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik

Dodavatel:    Starkon a.s.

Přihlašovatel:           Starkon a.s.

Investor:        Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

 

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za citlivou rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.

 1. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Projektant:    3Q PROJECT a.s.

Dodavatel:    STAKO s.r.o.

Přihlašovatel:           STAKO s.r.o.

Investor:        Královéhradecký kraj

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

 

 

 1. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě

Autor:            Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská

Projektant:    Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská

Dodavatel:    Podzimek a synové s.r.o.

Přihlašovatel:           Podzimek a synové s.r.o.

Investor:        Petr a Iveta Kličkovi

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za pečlivě provedenou revitalizaci secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné vestavbě nového podkroví.

 

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 (bez pořadí)

 1. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

Dodavatel:    Metrostav a.s.

Přihlašovatel:           Metrostav a.s.

Investor:        MVE Želiezovce s.r.o.

Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

 

 1. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

Autor:            Jaspers-Eyers architects, John Eyers

Projektant:    Gilles Bollens

Dodavatel:    AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Přihlašovatel:           AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Investor:        Ghelamco Poland

Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

 

 1. Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika

Projektant:    Sweco Consulting Sp. Z o.o.

Dodavatel:    M-SILNICE a.s.

Přihlašovatel:           M-SILNICE a.s.

Investor:        ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH

Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za provedení důležité dopravní stavby v geologicky mimořádně složitém území.

Další články k tématu 

 

Odběr newsletteru

Aktuality

21.06.2019 Soutěž Česká dopravní stavba vyhlásila vítěze, Skypaper v porotě a udělil cenu

Tituly 16. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018 získaly Modernizace trati…

06.05.2019 Průzkum Skypaper: Růst letos čeká téměř polovina stavebních firem

Stavební firmy zvyšují svůj optimismus a růst v letošním roce očekává 46,5 procenta z nich, oproti 44,6 % v roce…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Co by nejvíce prospělo českému stavebnictví?

kvalitnější legislativa
 
více veřejných zakázek
 
omezení korupce
 
zlepšení odborného školství
 
zodpovědnější úředníci
 
jiné (můžete nám napsat co)
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« září 2019 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Retro Soutěž | Akce