úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Praha bude inovovat zásobování, využije depa či nákladní kola

city logistika
09.06.2020  |  Petr Bayer

Pražští radní schválili studii city logistiky, která navrhuje efektivní řešení zásobování a nákladní dopravy v Praze. Studie, kterou vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), mj. navrhuje využití městských dep, nákladních kol a nové řešení parkování pro zásobování. Doporučení vycházející ze studie nyní budou rozpracovávat odbory magistrátu hl. m. Prahy a příslušné městské organizace.

Studie city logistiky navrhuje řešení zásobování a nákladní dopravy ve městě tak, aby byla co nejefektivnější a město zbytečně nezatěžovala. „Funkční město potřebuje nejen kvalitní veřejná prostranství, ale i moderní systém zásobování. Díky studii city logistiky nyní máme šanci zásobování ve městě značně ovlivnit a zlepšit tak podmínky nejen pro obyvatele, ale i pro samotné zásobovací společnosti,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček.

Například komplikace s parkováním zásobujících aut ve městě by mohly pomoci proměnlivé jízdní pruhy. Tyto pruhy by určitou část dne sloužily výhradně pro zásobování a v ostatních částech dne například pro parkování rezidentů. Ještě větší zefektivnění by přinesla mobilní aplikace, ve které by se mohla vyhrazená parkovací místa rezervovat na určitý čas.

„S ohledem na plány a strategie, které v budoucnu počítají se snižováním aut ve městě, je tato studie klíčová. V historickém centru města by se mělo zásobování auty částečně vyměnit za více ekologickou variantu, jako jsou elektrické dodávky. Zároveň je potřeba hledat možnosti rozvoje zásobování po vodě a kolejích, které se snažíme využívat už teď. Například při stavbě nové filharmonie nebo Městského okruhu budeme dovážet stavební materiál po vodě, stejně tak i při rekonstrukci Barrandovského mostu,“ líčí náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Do centra by neměla jezdit jiná auta, než která jsou předem definována (rezidenti, zásobování). Toto doporučení by bylo mohlo být dále doplněno zpoplatněním vjezdu aut do středu města. Jako možná alternativa nákladního auta je ve studii zmíněno nákladní kolo. Dále se studie zaobírá tzv. „mikrodepy“, což jsou prostory, kde se zboží překládá z nákladních vozů do skladovacích kontejnerů a následně na již zmíněná nákladní kola.

V loňském roce proběhlo setkání, kde se vytipovávaly pozemky ve vlastnictví města, na kterých by tato městská depa mohla vzniknout. Z diskuze vyplynulo jako nejvhodnější místo parkoviště na Těšnově nebo u Bulhara. „Efektivní logistika a snižování jejích negativních dopadů je správná definice SMART řešení ve městě. Pokud dokážeme v nadcházejících letech inovovat městskou logistiku, aniž by se snížila kvalita doručování zboží, tak se výrazně přiblížíme standardům ostatních evropských měst,“ uzavírá ředitel IPR Ondřej Boháč. Nyní se budou závěry a doporučeními studie zabývat na magistrátu hl. m. Prahy. Velmi pravděpodobně také vznikne samostatná pracovní pozice, která se bude věnovat výhradně řešením city logistiky

A/ Parkování zásobujících vozidel

A1/ Vytvoření nových vyhrazených zásobovacích stání

Praha bude vytvářet nová vyhrazená zásobovací stání zejména v historickém centru města pro snížení

nelegálního stání na chodnících.

A2/ Úprava podmínek parkování

Praha připraví úpravy podmínek parkování se zaměřením na parkování zásobujících vozidel. Změny budou konzultovány s externími partnery, kterých se parkovací politika dotýká nejvíce. Cílem úprav je zlepšení podmínek parkování pro zásobující vozidla na celém území hl. m. Prahy.

A3/ Pilotní projekt inovativního řešení parkování

Praha připraví pilotní projekt v oblasti inovativního řešení parkování zásobujících vozidel. Inspirací pro Prahu může být Barcelona, která zavedla proměnlivé jízdní pruhy a rezervaci parkovacího stání pomocí mobilní aplikace.

A4/ Omezení vjezdu motorových vozidel do části Pražské památkové rezervace

Praha připraví systém omezení vjezdu do části Pražské památkové rezervace (např. Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany) za účelem snížení pohybu motorových vozidel.

B/ Balíkomaty

B1/ Vytipování míst vhodných pro instalaci balíkomatu

Praha vytipuje místa vhodná pro umístění balíkomatů. Jako vhodné lokality se jeví frekventované uzly veřejné dopravy (typicky vestibuly stanic metra), obchodní centra, firemní a školní kampusy. Vhodné lokality budou konzultovány s externími partnery. V případě umístění balíkomatu v prostoru v majetku města Praha zajistí součinnost při jeho instalaci.

B2/ Prověření možnosti zanesení balíkomatů do Pražských stavebních předpisů

Praha prověří povinnost budování balíkomatů při vznikající nové zástavbě v rámci Pražských stavebních předpisů, která by pomohla snížit procento zbytných cest dodávkových vozidel.

B3/ Pilotní projekt sdíleného balíkomatu

Praha prověří možnost vybudování sdíleného balíkomatu, který bude sloužit více společnostem. Umístění balíkomatu bude směřováno do prostor nádražních budov, kde je vysoký předpoklad využití zákazníky dojíždějícími za prací.

C/ Městská depa

C1/ Zachování územní ochrany pro city logistické centrum v lokalitách Smíchov a Malešice

Praha zachová územní ochranu v lokalitách Smíchov a Malešice pro budoucí využití city logistiky. Břímě financování city logistických center by měl nést soukromý sektor, který je dostatečně ekonomicky motivován k realizaci efektivního řešení.

C2/ Vytipování vhodných ploch brownfieldů pro rozvoj city logistiky

Praha vytipuje vhodné plochy brownfieldů, které jsou potenciálně využitelné pro potřeby city logistiky. Může se jednat i jen o dočasné umístění skladovacích kontejnerů dopravců.

C3/ Prověření možností umístění skladovacích kontejnerů ve veřejném prostoru

Praha prověří možnost a lokality vhodné pro umístění skladovacích kontejnerů dopravců, ze kterých bude realizováno zásobování na poslední míli ekologickým způsobem (elektrická vozidla, cargo kola…). Součástí vytipování lokalit bude i jednotný design kontejnerů, který nebude rušit veřejný prostor. Možnosti využití, vytipované lokality a jednotný design bude konzultován s externími partnery.

C4/ Vytipování prostor ve vlastnictví města vhodných pro vybudování mikrodep

Praha provede revizi pronájmu městských prostor, které jsou potenciálně vhodné pro funkci city logistiky. Součásti revize bude i navržení podpory ze strany města např. snížením nájmu. Důležitou podmínkou pro pronájem těchto prostor musí být zajištění poslední míle ekologickým způsobem (elektrická vozidla, cargo kola…). Podmínky, vhodné lokality a forma podpory budou konzultovány s externími partnery. V případě velkých rezidentních a administrativních projektů bude Praha požadovat vytvoření prostor pro mikrodepa v rámci těchto projektů.

D/ Železniční doprava

D1/ Vybudovaní mimoúrovňového křížení železničních tratí v Praze-Libni

Praha podpoří projekt Správy železnic k odstranění úzkého hrdla pro nákladní dopravu.

D2/ Zdvoukolejnění železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Libeň včetně modernizace železniční stanice Praha-Malešice a zdvoukolejnění železniční trati odbočka Tunel – Praha-Zahradní Město

 

Praha podpoří projekt Správy železnic k odstranění úzkého hrdla pro nákladní dopravu.

D3/ Zachování seřaďovacího nádraží Praha-Libeň

Praha využije všech svých prostředků k zachování seřaďovacího nádraží.

D4/ Vybudování vlečky do ZEVO Malešice a třídírny odpadu Řeporyje

Praha vybuduje vlečky pro svoz směsného komunálního odpadu.

D5/ Zachování stávajících železničních vleček

Praha zachová územní ochranu železničních vleček na území hl. m. Prahy. V případě

budování nových logistických nebo výrobních areálů bude usilovat o jejich zavlečkování.

E/ Vodní doprava

E1/ Zachování nákladní funkce stávajících přístavů

Praha využije všech svých prostředků k zachování přístavů a jejich funkčnosti pro nákladní dopravu.

E2/ Zachování stávajících betonáren napojených na vodní dopravu

Praha podpoří zachování betonáren zásobovaných vodní dopravou z důvodu existence

rozvojových oblastí, které se nacházejí v atrakčním obvodu stávajících betonáren – Troja, Holešovice, Rohanský ostrov (do doby rekultivace území).

E3/ Zachování veřejných překladišť pro nakládku lodí v širším centru Prahy

Praha podpoří zachování veřejných překladišť pro nakládku lodí v širším centru – Holešovice, Rohanský ostrov (do doby rekultivace území), Smíchov, resp. i vzdálenější Radotín včetně možnosti nárazové dočasné překládky na části pražských náplavek (Na Františku, Smíchovská náplavka, část náplavky pod Rašínovým nábřežím mezi Výtoní a Vyšehradským tunelem) v případě velké stavby v centru města a v blízkosti náplavek při současné motivaci investorů velkých projektů v centru města a v blízkosti náplavek k využití vodní dopravy již v rámci povolovacího řízení staveb.

F/ Participace

F1/ Pokračování v navazování partnerství se soukromými subjekty

Praha bude pokračovat v navazování cenných partnerství s externími subjekty. Partneři

budou zapojeni do jednotlivých kroků plánování city logistiky.

G/ Marketing

G1/ Marketingové kampaně na podporu udržitelné logistiky

Praha bude prostřednictvím marketingového projektu EkoLogis vytvářet marketingové

kampaně zaměřené na edukaci veřejnosti (koncového zákazníka) v oblasti udržitelné

logistiky.

H/ Personální agenda

H1/ Vytvoření pracovní pozice „Specialista koncepce nákladní dopravy“

Praha vytvoří pracovní pozici „Specialista pro nákladní dopravu“. Tento úkol vychází ze

stejnojmenného opatření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Další články k tématu 

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« září 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce