úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Nejlepší dopravní stavbou v ČR most, tunel, nádraží nebo metro

20.06.2016  |  Petr Bayer

Již 13. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2015 udělil celkem devět titulů a řadu dalších ocenění. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od 1. 1. 2011 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2015. Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila rekordní počet 52 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Oznamuje to pořadatel TOP EXPO CZ. Magazín Skypaper byl opět v porotě a ocenil jeden z projektů.

Porota pracovala ve složení:

- prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng. - FD ČVUT (PŘEDSEDA)

- kpt. Ing. Tomáš Krpata – ŘDP ČR

- Mgr. Milan Feranec – MD ČR

- Ing. Karel Havlíček - SFDI

- Ing. Karel Otava - SŽDC

- Pavel Braha - SPRSD

- Ing. Ladislav Pivec - HMP

- Ing. Miroslav Němec - SÚSPK

- Ing. Jiří Havelka – ČSOB

- Ing. František Mráz – časopis Stavebnictví

- Ing. Pavel Stoulil - poradce pro železnici

- Petr Bayer – časopis SkyPaper

- Ing. Karel Mora – poradce pro železnici

- PhDr. Jiří Kučera – časopis Stavitel

- Ing. Petr Kašík – SD ČR

- Ing. Tomáš Kaas - HMP

- doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. – FDJP UPa

- Ing. Jan Bukovský, ŘVC ČR

- Ing. Bohuslav Štancl, MBA. – SPS ČR

- Ing. Jan Švarc – ČSS

- Ing. Mihal Vojtíšek – ŘSD ČR

- Ing. Jaroslav Vymazal – DK SMO

 

V zaplněné Betlémské kapli předali vítězům tituly Ing. František Laudát, člen Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy ČR, který v závěru večera vyhlásil další, v pořadí již 14. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2016. Všechny tituly jsou rovnocenné (bez rozdílu v pořadí)

 

TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2015

V kategoriích A, B – „STAVBA“

 

Stavba: II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD (foto: 02 a 46)

Přihlašovatelé: M - SILNICE a.s. a SMP CZ, a.s.

Dodavatelé: M – SILNICE a.s. (vedoucí člen sdružení), SMP CZ, a.s. (člen sdružení)

Subdodavatel: FREYSSINET CS, a.s.

Projektant: PONTEX s.r.o.

Investor: Středočeský kraj a město Poděbrady

 

Stavba: Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava (foto: 51)

Přihlašovatel: EUROVIA CZ, a.s.

Dodavatel: Sdružení / Lazce 2008 EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa (foto: 23)

Přihlašovatel: SMP CZ, a.s.

Dodavatel: Společnost most Lovosice – Česká Lípa (SMP CZ, a.s. (vedoucí), Chládek a Tintěra, a.s., HABAU CZ s.r.o., Bilfinger MCE Slaný s.r.o.

Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

 

Stavba: "Veřejná doprava pro všechny" - autobusový terminál v Berouně (foto: 27)

Přihlašovatel: STRABAG a.s.

Dodavatel: STRABAG a.s.

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Investor: město Beroun

 

Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická (mimo) - nemocnice Motol (foto: 6)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol). Metrostav a.s. (vedoucí člen), HOCHTIEF CZ a.s. (člen)

Hlavní kooperanti: Skanska CZ, Sdružení Arcadis-Inset, AŽD Praha, Otis, ILF Consulting Engineers

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka (foto: 05)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Významní subdodavatelé: Zakládání staveb a.s., DOKA a.s., VSL Systémy (CZ) s.r.o., MCE Slaný s.r.o., Tension systéme s.r.o., SMP CZ, a.s., Dálniční stavby Praha a.s., PORR a.s., JEKU s.r.o.

Projektanti: SATRA, spol. s r.o., METROPROJEKT Praha, a.s., PUDIS a.s.,

Investor: Hlavní město Praha

 

V kategorii C – „TECHNOLOGIE“

Technologie: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald (ASVC) (foto č. 42)

Přihlašovatel: AŽD Praha s.r.o.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

 

Technologie: Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů (foto č. 4)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

 

V kategorii D – „INOVACE“

INOVACE: Řešení odbavení cestujících od ČSOB (foto č. 33)

Přihlašovatel: ČSOB, a.s.

Dodavatel: ČSOB, a.s.

 

Další ceny a ocenění:

  

CENU POROTY ZÍSKALY 2 STAVBY:

 

Stavba: II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu (foto 26)

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

Dodavatel: STRABAG a.s. (vedoucí člen sdružení), SWIETELSKY Stavební spol. s r.o. (člen)

Projektant: PONTEX, spol. s r.o.

Investor: Správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 

Stavba: Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd - napojení na I/37 (foto 9)

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Dodavatel: Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Projektant: OPTIMA spol. s r.o.

Investor: Pardubický kraj

 

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY:

Stavba: Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi (foto: 34)

Přihlašovatel: Středočeský kraj

Dodavatel: COLAS CZ, a.s. (vedoucí člen), Metrostav a.s., H-INTES s.r.o. (členové)

Projektant: CR Project s.r.o.

Investor: Středočeský kraj

 

CENA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR:

Stavba: Rekonstrukce lesoparku Belveder (foto 31)

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: PROJEKTIL architekti s.r.o.

Architekt: Ing. Ondřej Hofmeister

Investor: Městská část Praha - Zbraslav

 

CENU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ZÍSKALY 2 STAVBY:

 

Stavba: Most ev. č. 14415-3 v obci Čkyně (foto 24)

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Dodavatel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

 

Stavba: Okružní křižovatka Letkov II/180 (foto 43)

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Dodavatel: ZNAKON a.s.

Projektant: Boula IPK s.r.o.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

 

CENA SFDI:

Stavba: Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu (foto: 45)

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Valbek spol. s r.o.

Investor: Středočeský kraj

 

CENA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR:

Stavba: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády (foto: 21)

Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy východ

Dodavatel: Sdružení Skanska - Metrostav, estakáda R35 (vedoucí člen Skanska a.s.)

Projektant: Pragoprojekt a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

CENA SŽDC:

Stavba: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov (foto: 18)

Přihlašovatel: STRABAG Rail a.s.

Dodavatel: STRABAG Rail a.s. (vedoucí člen sdružení), Prominecom CZ a.s. (člen)

Projektant: Sdružení TOP CON SERVIS s.r.o. a Amberg Engineering Brno, a.s.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

 

CENA ŘVC ČR:

Stavba: Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem (foto 35)

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

Dodavatel: SMP CZ, a.s.

Projektant: AQUATIS a.s. (ZDS), HG partner s.r.o. (RDS, DSPS)

Investor: Ředitelství vodních cest ČR, s.o.

 

CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO:

Ing. Miroslav Padevět

Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka (foto 5)

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Významní subdodavatelé: Zakládání staveb a.s., DOKA a.s., VSL Systémy (CZ) s.r.o., MCE Slaný s.r.o., Tension systéme s.r.o., SMP CZ, a.s., Dálniční stavby Praha a.s., PORR a.s., JEKU s.r.o.

Projektant: SATRA, spol. s r.o., METROPROJEKT Praha, a.s., PUDIS a.s.

Investor: Hlavní město Praha

 

CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA:

Ing. Jaroslav Sedmidubský

Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická (mimo) - nemocnice Motol (foto 6)

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

Dodavatel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol). Metrostav a.s. (vedoucí člen), HOCHTIEF CZ a.s. (člen)

Hlavní kooperanti: Skanska CZ, Sdružení Arcadis-Inset, AŽD Praha, Otis, ILF Consulting Engineers

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

CENA HLAVNÍHO PARTNERA SOUTĚŽE ČSOB:

Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova (foto 25)

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

Dodavatel: PROMINECON CZ a. s.

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

 

CENA hlavního města Prahy:

Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl (foto 22)

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

Dodavatel: Sdružení SMP + RVES, Anděl společníci: SMP CZ, a.s. – vedoucí, Eurogas, a.s. (nástupce RVES CZ, a.s.), a.s.

Projektant: METROPROJEKT a.s.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

CENA Společnosti pro rozvoj silniční dopravy:

Technologie: Průběžná detekce parkujících vozidel (foto č. 47)

Přihlašovatel: CAMEA, spol. s r.o.

Dodavatel: CAMEA, spol. s r.o.

 

CENA SDRUŽENÍ PRO DOPRAVNÍ TELEMATIKU:

Technologie: Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T (foto 41)

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

 

CENA České silniční společnosti

Technologie: Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů (foto 4)

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

 

CENY MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ:

 

CENA ČASOPISU SKYPAPER

Stavba: Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč, mostu ev. č. 322-007 (foto 10)

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování staveb, a.s.

Investor: Pardubický kraj

 

CENA ČASOPISU STAVITEL

Technologie: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald (ASVC) (foto 42)

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

 

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Stavba: Rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Havlíčkův Brod (foto 8)

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

 

CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE

Stavba: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov (foto: 18)

Přihlašovatel: STRABAG Rail a.s.

Dodavatel: STRABAG Rail a.s. (vedoucí člen sdružení), Prominecom CZ a.s. (člen)

Projektant: Sdružení TOP CON SERVIS s.r.o. a Amberg Engineering Brno, a.s.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

 

CENA DEVELOPMENT NEWS

Stavba: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem (foto: 37)

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Dodavatel: Skanska a.s., divize Železniční stavitelství

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

  

CENA VEŘEJNOSTI:

Stavba: Rekreační přístav Petrov - Baťův kanál (foto: 50)
Přihlašovatel: Labská strojní a stavební společnost s.r.o.
Dodavatel: Labská strojní a stavební společnost s.r.o. (vedoucí člen sdružení), IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (člen)
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR, s.o.

Další články k tématu

 

 

Odběr newsletteru

Aktuality

21.11.2019 Energetické Oskary vyhlášeny, Skypaper ocenil aktivní dům

V pražské Betlémské kapli byly slavnostně předány tituly a další ocenění v již 17. ročníku celostátní soutěže Český…

13.11.2019 Průzkum Skypaper: Stavebnictví nejvíce trápí legislativa a korupce

Firmy opět uvádějí, že stavebnímu sektoru by nejvíce prospěla kvalitnější legislativa, byť oproti loňsku došlo k…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj letos očekáváte ve své stavební firmě?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« prosinec 2019 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Retro Soutěž | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.