úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Jak vidí proces zavádění BIM v ČR společnost HOCHTIEF CZ

13.04.2018  |  Administrátor

Obdobně jako další velké stavební firmy v České republice i společnost HOCHTIEF CZ se postupnými kroky připravuje na zavedení procesu BIM u velkých stavebních zakázek jak pro soukromé, tak i veřejné zadavatele.

BIM je téma, které se začalo v posledních letech v České republice hojně diskutovat stejně jako v dalších zemích Evropy, ale v našem podnikatelském prostředí se bohužel často setkáváme s faktem, že řada investorů prozatím nedokáže BIM smysluplně zadat a ani přesně neví, co od procesu mají očekávat. Přitom základním předpokladem nasazení procesu BIM ve stavební výrobě je, že si jeho rozsah na projektu objednává, zadává a řídí investor. Nikdo jiný to za něj udělat nemůže. Tím se při realizaci stavebních zakázek, kde je proces BIM již v nějakém stupni implementován, dostáváme k řadě sporných otázek při přejímce rozpracovaných částí díla, řešení změn a předávání díla, které by měl investor jasně specifikovat před zadáním samotného díla, a nikoliv na ně přicházet až při samotné realizaci projektu. Tento fakt si vysvětlujeme tím, že investoři si jen velmi zřídka pozvou pro implementaci BIM do jejich struktury zahraničního partnera s prokazatelnou zkušeností. Bohužel zde platí více než kde jinde, že svět je v oblasti implementace procesu BIM výrazně napřed a nemá smysl objevovat již objevené.

BIM je zkratka, které dnes už málokdo pohybující se ve stavebních kruzích v České republice nerozumí. Vzhledem k výše zmíněné realitě v naší zemi je ale tento proces i nadále stále spojován pouze s 3D projektováním a nastavením doplňujících vlastností prvků obsažených ve 3D modelu, tzv. atributů, protože 3D model s doplněnými atributy je tím hlavním výstupem, který je z procesu BIM vidět. Tento krok se však týká zejména nastavení v průběhu projekční přípravy dané stavby, ale nesouvisí až tak moc s vlastní realizací díla, s řízením nákladů a harmonogramu při výstavbě v čase a přípravou procesů v BIM pro následné provozování dané stavby. 3D model s přidělenými atributy prvků není ani tím jediným podstatným a ani prvním krokem v celém procesu implementace BIM, což je naprosto klíčové, přestože v posloupnosti realizace zakázky v BIM je projekční příprava tak jako dnes samozřejmě na prvním místě.

Prvním krokem při samotné implementaci BIM musí být v každé zemi vnitřní příprava všech organizací, které jsou do celého životního cyklu stavební zakázky od jejího zrodu až po ukončení životnosti stavebního díla zapojeny. Podstatou takové přípravy na BIM a implementaci do vnitřních struktur organizace je nejprve všeobecná digitalizace, uspořádání a digitalizovaná struktura všech dat a procesů uvnitř dané organizace, které se mají na procesu BIM následně podílet. Teprve poté může být realizace stavební zakázky v BIM efektivní a přínosná pro všechny zainteresované strany.

Společnost HOCHTIEF CZ má v přípravě na BIM do jisté míry výhodu oproti konkurenci, protože ve skupině má sesterskou organizaci HOCHTIEF ViCon, která se implementací digitalizace a procesů BIM u stavebních zakázek zabývá již skoro dvě desetiletí po celém světě, nikoliv pouze v Evropě. Tuto implementaci provádí i mimo skupinu HOCHTIEF externě pro investory v různých zemích, stavební dodavatele, projektanty i další spolupracující subjekty. Díky tomuto partnerství se i HOCHTIEF CZ připravuje na digitalizaci stavebních procesů zejména interně a právě s využitím nabytých zkušeností této naší sesterské organizace. Interně se navíc jedná o procesy, které můžeme sami ovlivnit, a na digitalizaci se tak efektivně připravit. Naopak externí připravenost v rámci podnikatelského prostředí v České republice vnímáme tak, že má význam k němu přispívat účastí v různých odborných skupinách, ale nemáme sílu míru připravenosti na BIM obecně příliš ovlivnit.

V rámci interní připravenosti a implementace zavádíme celou řadu procesů v oblasti personalistiky, účetnictví, vedení stavebních zakázek i přípravy stavebních projektů a dalších souvisejících procesů firmy tak, aby veškeré vnitropodnikové procesy fungovaly digitálně, s jasně definovaným workflow, a abychom omezili v rámci možností české legislativy veškerou papírovou činnost, která je při běžných vnitropodnikových procesech dnes nutná a nevyhnutelná. Takovouto digitalizaci vnímáme jako vnitrofiremní nutnost každé organizace, která chce v budoucnosti v procesu BIM sehrát jakoukoli roli.

Souběžně s výše zmíněným krokem máme několik projektů, na kterých je proces BIM již v nějakém stupni nastaven a investorem požadován, bohužel velice často s nejasně zadaným rozsahem a vstupními požadavky. V rámci těchto projektů se v maximální možné míře snažíme rozsah digitalizace požadovaný investorem naplnit, přestože se setkáváme právě s faktem, že investora zajímá předně 3D model s doplněnými atributy prvků, ale bez dalších souvislostí ve vazbě na samotnou realizaci stavební zakázky. Často jsme tak nuceni plnit z hlediska dodavatele stavební zakázky v BIM absurdní kritérium na vlastnictví softwaru určeného primárně pro projekční organizace, ale veškeré související prvky digitalizace, které by měly být naopak aplikovány a požadovány pro efektivní řízení realizace stavební zakázky v BIM z hlediska výroby, jsou oproti tomu nepochopitelně opomíjeny. Na druhé straně výhodou této všeobecné nezkušenosti v České republice je pro nás zejména čas, který potřebujeme na dostatečné odzkoušení aplikací a procesů při samotné výstavbě, které jsou z hlediska efektivního řízení realizace stavební zakázky v BIM potřeba.

Ing. Pavel Růžička, Ph.D., technický ředitel, HOCHTIEF CZ

 

Odběr newsletteru

Aktuality

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte ve vaší stavební firmě v roce 2021?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« červen 2021 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.