úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Dlouhý: Zelená dohoda může přinést českému stavebnictví stovky miliard

Vladimír Dlouhý
11.10.2021  |  Petr Bayer Aktualizováno: 12.10.2021

České stavebnictví se pomalu zotavuje po tvrdém koronavirovém direktu. Značné finanční injekce by však mohlo získat v rámci tzv. Green Dealu, tedy programů na snižování emisí skleníkových plnů. „Věříme, že Zelená dohoda pro Evropu může přinést stavebnictví stovky miliard korun a že současně rozhýbe renovaci budov,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý v rozhovoru pro časopis  Skypaper.

Jaké vyplývají konkrétní příležitosti pro české stavebnictví z tzv. Green Deal?

Osobně mě potěšila první otázka tím, že se mě většinou novináři ptají na hrozby vyplývající z Green Dealu, které zde pro Českou republiku skutečně u některých iniciativ jsou. Mám ke klimatické politice EU obrovské výhrady, ale pro stavebnictví (a nejen) se Zelená dohoda  pro Evropu může stát i velkou příležitostí. Příležitostí, která může v budoucích letech pomoci hospodářskému růstu, udržení a tvorbě nových pracovních míst a rozvoji technologických řešení napříč odvětvími.

Součástí Zelené dohody pro Evropu je Renovační vlna, která by mohla urychlit renovaci bytového fondu. Ta v současné době běží zoufale pomalu. Stavební výrobky hrají také významnou roli pro dosažení cílů cirkulární ekonomiky jako neoddělitelné součásti Green Dealu. V neposlední řadě Green Deal podpoří výstavbu moderních a energeticky šetrných budov. Kvalitní bydlení znamená nejen výrazné energetické úspory, ale hlavně zdravé prostředí pro všechny. Je však potřeba ke všemu přistupovat se zdravým selským rozumem, že každá technologická investice navíc musí lidem více přinášet než brát, míněno ekonomicky i provozně.

Jaký objem zakázek by mohl sektor získat a na jaké projekty?

Věříme, že Zelená dohoda pro Evropu může přinést stavebnictví stovky miliard korun a že současně rozhýbe renovaci budov. Cílem Renovační vlny je totiž ztrojnásobit tempo renovací budov v Evropě ze současného cca 1 % na 3 % ročně. Zvýšení renovačních aktivit může přinést tisíce pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, včetně sektoru výroby stavebních materiálů. Pozitivní efekt Renovační vlny představuje podpora pracovních míst mezi živnostníky a malými a středními firmami, které samotné renovace plánují, projektují a provádějí.

Podporuje stát dostatečně tento sektor (výstavba dopravní infrastruktury atd.)?

Odpověď není jednoduchá, protože řadě lidí se zdá, že by stát mohl dělat více. Ale zásadní je jít po dílčích krocích. A ten první krok, který vnímám jako nejzásadnější, ve tvorbě stabilního a předvídatelného legislativního prostředí již učinil. Schválil nový stavební zákon, který sektor stavebnictví nejen podrží, ale, a to je ještě důležitější, rozběhne se všemi multiplikačními efekty. Pak mohou následovat další logické a navazující kroky státu v rozvoji dopravní a technické infrastruktury, vysokorychlostních tratí a internetu až po nalezení řešení pro zajištění dostupného a zdravého bydlení.

Vláda slibuje stovky miliard do budování dopravní infrastruktury. Je to reálné při současném vývoji státního rozpočtu?

Nedostatečnost dopravní infrastruktury je obrovská a prostředky na ni určené v příštím roce dostatečné nejsou. Jedná se o výzvu na mnoho let. Je třeba, aby se dopravní infrastruktura stala pro další vlády prioritou. Osobně jsem přesvědčen o účelnosti PPP projektů v této oblasti a věřím, že i další vláda této možnosti využije.

Jaké další kroky by mohla učinit?

Stavebnictví má velkou setrvačnost, vysoký multiplikační efekt s nejširším dopadem na celé území ČR, proto potřebuje dlouhodobý a koncepční přístup státu. HK ČR představila 16. 9. 2021 na svém Sněmu 34 doporučení v 5 oblastech pro novou vládu viz: https://www.komora.cz/press_release/podnikatele-predstavili-dokument-ktery-shrnuje-jejich-podnety-k-formovani-hospodarske-politiky-nove-vlady/

Obnova růstu české ekonomiky je závislá především na soukromých investicích. HK ČR věří, že politici po podzimních volbách prodlouží mimořádné odpisy i pro příští rok tak, aby měly skutečně šanci pomoci podnikatelům při realizaci jejich investic. Zároveň navrhujeme rozšíření mimořádných odpisů i na další odpisové skupiny, do kterých spadají náročnější investice a větší a dlouhodobější investiční akce. Podpora masivnějších investic nebude pouhým dárkem pro podnikatele, blahodárnost investic pocítí ve středně a dlouhodobém horizontu všechny vrstvy obyvatel naší země. Současně je podmínkou naší konkurenceschopnosti v EU i ve světovém měřítku.

Velkým problémem je zdražování stavebních materiálů. Co je způsobuje, jaký lze očekávat další vývoj?

Ze šetření Komorový barometr v srpnu 2021 (617 respondentů – podnikatelů) vyplynulo, že třetí nejčastěji zmiňovanou překážkou byznysu v příštím roce, kterou zvolilo 53 % respondentů, je fyzická i cenová dostupnost vstupů, jako jsou materiály, součástky nebo energie. Intenzivněji tento problém vnímají ty největší firmy podnikající ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. Nedostatek vstupů vlivem přerušení dodavatelsko-odběratelských řetězců a epidemický vývoj jsou dvě nejsilnější negativní rizika dalšího vývoje celé české ekonomiky v nejbližším období. Předpokládáme, že se tato rizika budou projevovat minimálně do poloviny příštího roku.

Jakým dalším problémům čelí stavebnictví?

Ze stejného šetření Komorový barometr v srpnu 2021 vyplynulo, že české podnikatele nejčastěji trápí vysoké náklady na pracovní sílu a nedostatek pracovní síly s odpovídající kvalifikací.

Dochází ke zlepšení kritizované legislativy (např. Stavební zákon)?

Každá změna legislativy by měla být vždy ku prospěchu a krokem dopředu, nikoliv vzad. V případě stavebního zákona dochází k pozitivní změně jednoznačně, o tom nepochybuji. Práce na prováděcích vyhláškách k novému stavebnímu zákonu budou teprve gradovat. Je zásadní, aby se od znění stavebního zákona neodchylovaly, ale naopak ho vhodně doprovodily a propojily a pomohly tak českou stavební legislativu zkultivovat.

Do čeho by se mohla zapojit spolupráce PPP v oblasti stavebnictví (kromě probíhající dostavby D4)?

Úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je možné vnímat jako vůbec první reálný test spolupráce veřejného a soukromého sektoru využitelnosti projektů PPP – Public Private Partnership v České republice. Po úspěšném ověření vhodnosti a výhodnosti realizace by se formát PPP mohl uplatnit i pro další dopravní stavby nejen na státní úrovni, ale také na krajské a okresní. O PPP projektech lze uvažovat také u administrativních, bytových či zdravotnických zařízeních.

Jaký prospěch by z toho plynul firmám i ekonomice?

Pro konkrétní vyhodnocení prospěchu je důležitý celkový finanční objem jednotlivých projektů a také potenciální rozdělení rizik. Výhodou je jednoznačně výměna a sdílení zkušeností, znalostí a schopností obou partnerů projektu a přenesení kompetencí na sektor, který je k tomu povolanější. Přenesení rizik na sektor, jenž je dokáže lépe spravovat a řídit, je také značnou výhodou. Zkušenosti z jiných zemí dokazují, že při projektech PPP dochází k příznivému dopadu na státní finance a ekonomiku, ke zvýšení kvality a efektivity služeb veřejné správy, zrychlené realizaci významných projektů a efektivnímu využití odbornosti soukromého sektoru. Na vyhodnocení přínosu projektů PPP v České republice si budeme muset ale ještě počkat.

Co nabízí Hospodářská komora stavebním firmám?

Hospodářskou komoru naleznete v každém kraji, ve více než 70 městech ČR. Svým širokým působením přispívá k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Členství v Hospodářské komoře ČR umožňuje podnikatelům podílet se nejen na vznikajících českých zákonech a vyhláškách, ale i na nařízeních i nové legislativě EU a zasazovat se tak nejen o lepší podmínky pro vlastní podnikatelskou činnost, ale také o formování legislativního rámce podni­katelského prostředí ČR i celé EU. Jsme totiž přesvědčeni, že klíčem k přijímání kvalitní legislativy je zpětná vazba z podnikatelského prostředí. Hospodářská komora ČR vytvořila jedinečnou plat­formu sekcí a pracovních skupin, členěných podle odvětví a oborů. Také v Sekci pro stavebnictví sdílejí podnikatelé své zkušenosti a poznatky, tím vzniká potřebná veřejná diskuze zabývající se nejen legislativou, ale poskytující také podněty k nutnosti řešení aktuálních otázek či problémů s vládou a státní správou. Komory v regionech dávají podporu podnikatelům zejména poradenskými a konzultačními službami, podporou vzdělávání nebo s pomocí při vstupu na zahraniční trhy.

Další články k tématu

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« srpen 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce