úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

ČR se chce inspirovat Německem při urychlení povolování dopravních staveb

Foto Skypaper
23.07.2020  |  Petr Bayer

Zavedení povinného jednotného (integrovaného) povolovacího řízení vedeného jednotným stavebním úřadem má podle německého vzoru urychlit budování infrastruktury v Česku až o polovinu. Příprava staveb se nyní pohybuje mezi 10 - 15 lety. Doporučení vyplývá z finální studie projektu Urychlení výstavby transevropské dopravní sítě v ČR, na kterém se podílely poradenská společnost PwC ČR a advokátní kancelář Havel & Partners. Projekt realizovala Evropská komise na žádost Ministerstva dopravy v Programu podpory strukturálních reforem EU. 

“Nové procesní uspořádání by mělo zahrnovat účinné nástroje majetkoprávní přípravy. Pokud by bylo rozhodnuto, že aspekty ochrany životního prostředí musejí být nadále řešeny odděleně, pak bylo doporučeno zavést alespoň tzv. jednotné environmentální povolení pro všechny environmentálně relevantní aspekty procesu povolování infrastrukturních staveb,” popisuje Josef Hlavička, partner Havel & Partners.

Silnou podporu mezi experty a zainteresovanými subjekty mělo také doporučení na zavedení zcela nového systému stavební správy sestávajícího se z krajských stavebních úřadů a Nejvyššího stavebního úřadu. Pracovníci stavebních úřadů by neměli být zároveň zaměstnanci samosprávných celků, neboť takové nastavení vede k systémové podjatosti a řadě nepříznivých důsledků. S tím souvisí i doporučená nutnost přehodnotit postavení dotčených orgánů, v jejichž případě lze snížit jejich počet a začlenit je do strukturního rámce stavebních úřadů, nebo alespoň změnit formu jejich výstupu na nezávazné stanovisko. To by umožnilo stavebnímu úřadu nalézt kompromis ve vzájemném střetu a rozhodnout o vydání povolení pro stavební záměr.

Důležitým obecným doporučením také bylo celkové posílení strategického plánování.  “Doporučuje se dále zavedení nového celostátního nástroje územního plánování – územního rozvojového plánu. Ten by mohl sloužit jako dostačující základ pro rozhodování v rámci povolovacích řízení, zejména u záměrů v celorepublikovém, mezinárodním nebo společném zájmu,” líčí Jan Brázda, partner PwC.

Doporučení dále upozorňují na skutečnost, že by více pozornosti zasluhovaly personální aspekty provozování systému stavební správy a jeho celkové hmotné zázemí. Řešením problémů a zejména průtahů v řízení by byla digitalizace celého procesu povolování této kategorie stavebních záměrů. Soubor doporučených opatření by mohl snížit dobu potřebnou na přípravu a získání povolení až na polovinu. Vzhledem k probíhajícímu procesu rekodifikace veřejného stavebního práva je vhodné zapracovat přiměřenou úpravu týkající se povolování dopravní infrastruktury do nového stavebního zákona.

Kromě doporučení projekt identifikoval a analyzoval 9 klíčových aspektů, které vedou právě ke zdlouhavým povolovacím řízením: 1) nestabilní a složitá legislativa, 2) nedostatečná integrace, 3) přístup k environmentálním otázkám, 4) nedostatečné odborné a materiální zabezpečení stavebních úřadů, 5) procesní nastavení vedoucí k patovým situacím, 6) nevyvážené rozdělení rolí v rámci povolovacích řízení, 7) institucionální uspořádání stavební správy založené na střetu zájmů, 8) neefektivnost územního plánování na centrální (celostátní) úrovni, a 9) ohrožení platnosti povolení stavby při zpětném rušení (částí) územních plánů v rámci soudního přezkumu. 

V rámci projektu probíhala individuální jednání a kulaté stoly s významnými subjekty z oboru výstavby dopravní infrastruktury, např. Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic, Hospodářskou komorou ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Sdružením pro výstavbu silnic, Asociací krajů ČR či asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh. Jednání a konzultace proběhly i se zahraničními experty z Německa, Rakouska, Polska a Francie či se zástupci unijních orgánů (JASPERS, DG ENV, DG REGIO). 

Další články k tématu

 

Odběr newsletteru

Aktuality

14.06.2022 Skypaper opět hlavním mediálním partnerem soutěže ČDS&T, vítěz bude znám v září

Již 19. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a výrazná inovace v dopravě (ČDS&T) otevřel své…

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« září 2022 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce